Gör upp med kunden hur avbetalningsplanen ska se ut. Har fakturan skickats för kravhantering kan ni enkelt registrera avbetalningsplanen i portalen. Ta fram kravärendet och klicka på hantera, upprätta avbetalningsplan. Välj sedan vilken intervall som avierna ska skickas, belopp som ska betalas per avi samt när första avin ska skickas. Klicka på Spara. Observera att det tillkommer kostnader för er kund vid upprättande av avbetalningsplan, 170 kronor i uppläggningsavgift samt 60 kronor per avi i aviseringsavgift.